Kiedy ogłaszane są przetargi?

W przypadku, gdy mamy do czynienia z rynkiem zamówień publicznych, gdzie szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 14 000 euro mamy do czynienia z przetargami. Niezależnie od tego wówczas, czy są to zlecenia remontowe ciekawe przypadki na ulicach Los Angeles, czy też przetargi na dostarczenie urządzeń – konieczne jest organizowanie postępowań. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że istnieje także możliwość stosowania specjalnej, mniej skomplikowanej procedury uproszczonej. Dotyczy to sytuacji, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość określona przepisami.

Wymogi formalne

Każdorazowo, zamawiający ma obowiązek umieszczania ogłoszeń o rozpisanym postępowaniu przetargowym. Informacja taka powinna zostać udostępniona przede wszystkim w jego siedzibie, ale także dokonać należy publikacji treści ogłoszenia przetargowego w Internecie.

Gdy mamy do czynienia z procedurą podstawową, która stosowana jest przy zamówieniach publicznych, gdzie wartość zamówienia przekracza pewną wartość, oprócz obowiązku dokonania publikacji ogłoszenia w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej, nałożony na ogłaszającego est również obowiązek publikacji treści przetargu w:

Gdy przetarg ma charakter aukcji, albo zapytania cenowego progi wartości nie obowiązują i wszystkie postępowania w takim wypadku mogą przyjąć formę uproszczoną.

 

Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed